لطفا کمی صبر کنید

پیشروی ارتش سوریه در مناطق مرزی با اردن

ارتش سوریه و نیروهای همپیمان سه پاسگاه مرزی با اردن در نزدیکی وادی محمود را تحت کنترل خود درآوردند.