لطفا کمی صبر کنید

ترامپ: طوفان هاروی را از کمپ دیوید به دقت زیرنظر داریم