لطفا کمی صبر کنید

در ترکیه 80 میلیون نفر تشنه عدالت هستند

رئیس حزب اصلی مخالفان دولت ترکیه گفت: در کشور خبری از حق، قانون و عدالت نیست ، نه تنها یک نفر بلکه 80 میلیون نفر تشنه عدالت هستند .