لطفا کمی صبر کنید

درگیری حامیان و مخالفان ترامپ در شهر برکلی آمریکا

هزاران تن از مخالفان و حامیان دونالد ترامپ در دو تجمع متقابل در کالیفرنیا با یکدیگر درگیری شدند که به دستگیری ۱۴ تن منجر شد.