لطفا کمی صبر کنید

کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک بر مناطق جدیدی از شهر رقه

نیروهای سوریه دموکراتیک در ادامه عملیات خود برای آزادسازی شهر رقه، کنترل بیمارستان کودکان این شهر را نیز در دست گرفتند.