لطفا کمی صبر کنید

واشنگتن به دنبال ارائه یک چهره ضدآمریکایی از السیسی است

به اعتقاد کارشناس ارشد مسائل آفریقا، تعلیق کمک مالی واشنگتن به قاهره یک سیاست تبلیغاتی دو چهره‌ای است، چهره واقعی السیسی موافق با آمریکا است؛ اما چهره دروغین مبتنی بر رابطه سرد با آمریکا نشان داده می­‌شود.