لطفا کمی صبر کنید

قول پادشاه عربستان به رئیس جمهوری عراق برای باز ساز ی عراق

پادشاه عربستان در حاشیه نشست اتحادیه عرب در شهر ظهران این کشور در دیدار خصوصی با و رئیس جمهوری عراق به وی وعده داد کشورش در بازسازی عراق همکار ی داشته باشد.