لطفا کمی صبر کنید

کاش ترامپ کمتر توئیت کرده و بیشتر به اداره امور دولت آمریکا برسد

یکی از رهبران حزب راستگرای تغییر برای آلمان طی سخنانی گفت که کاش رئیس جمهور آمریکا کمتر از توئیتر استفاده کرده و وقت خود را برای اداره دولت این کشور صرف کند.