لطفا کمی صبر کنید

درخواست مهلت هیات آمریکایی از عباس برای ارائه طرح صلح

مشاور محمود عباس از درخواست هیات آمریکایی از رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای یک مهلت سه الی چهار ماهه با هدف ارائه یک طرح صلح خبر داد.