لطفا کمی صبر کنید

پرستار آلمانی قاتل بیش از هشتاد بیمار است

پلیس آلمان اعلام کرد برابر اطلاعات بدست آمده، اقدام به قتل هشتاد و چهار بیمار از سوی «نیلس هوگل»، پرستار آلمانی محرز شده است.