لطفا کمی صبر کنید

طالبان مسئولیت حمله امروز کابل را به عهده گرفت

گروه طالبان با انتشار پیامی حمله امروز به منطقه «وزیر اکبر خان» کابل را به عهده گرفت.