لطفا کمی صبر کنید

بازتاب پرتاب موشک کره شمالی به سمت ژاپن

ژاپن در واکنش به پرتاب موشک کره شمالی که از فراز این کشور عبور کرد، خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت شد.