لطفا کمی صبر کنید

دبیر کل اتحادیه عرب:قدس خط قرمز ماست

دبیر کل اتحادیه عرب دلیل اصلی اقدامات امنیتی اخیر رژیم صهیونیستی در شهر قدس را تکمیل کردن پروژه یهودی سازی این منطقه دانست.