لطفا کمی صبر کنید

گروه های مسلح درعرسال آماده گفت و گو هستند

"گروهان های اهل الشام – ارتش آزاد" برای فراهم نمودن زمینه گفت و گو، آتش بس در جرود عرسال لبنان اعلام کردند.