لطفا کمی صبر کنید

کارشناس معروف نظامی روس: جنگ میان دو کره به ویرانی کامل سئول منجر می شود

یک کارشناس معروف نظامی روس سناریوهای خطرناکی را که در صورت بروز جنگ میان کره شمالی و همسایه جنوبی آن رخ خواهد داد، تشریح کرد.