لطفا کمی صبر کنید

هلاکت 94 داعشی در عملیاتی در شهر القائم عراق