لطفا کمی صبر کنید

رشد اقتصادی هند کاهش یافت

رشد اقتصادی هند در سه ماهه ‏دوم امسال، در فاصله ماههای ‏آوریل تا ژوئن کاهش یافت.‏