لطفا کمی صبر کنید

گزارش آژانس بار دیگر تایید می کند برنامه هسته ای ایران در چارچوب برجام پیش می رود

نجفی با بیان اینکه گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید می کند که برنامه هسته ای ایران در چارچوب برجام جلو می رود، گفت: انتظار ایران و اعضا این است که دبیرخانه آژانس به کار حرفه ای و بیطرفانه خود ادامه دهد.