لطفا کمی صبر کنید

رضا نجفی: گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید می کند برنامه هسته ای ایران در چارچوب برجام است.