لطفا کمی صبر کنید

اعلام حالت فوق العاده در ایالت کالیفرنیای آمریکا

فرماندار ایالت کالیفرنیا در آمریکا در پی آتش سوزی گسترده در جنگل های این ایالت، حالت فوق العاده اعلام کرد.