لطفا کمی صبر کنید

نماینده پارلمان پاکستان از حمله جان سالم بدر برد