لطفا کمی صبر کنید

عراق ماه اوت روزانه 3 میلیون و 216 هزار بشکه نفت صادر کرد