لطفا کمی صبر کنید

شورای امنیت دوشنبه در مورد آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشست برگزار می کند