لطفا کمی صبر کنید

شورای امنیت نشست ویژه در مورد کره شمالی برگزار می کند

نشست ویژه شورای امنیت در مورد کره شمالی به درخواست فرانسه، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود.