لطفا کمی صبر کنید

بازداشت ۶ مقام ارشد صهیونیست

پلیس رژیم صهیونیستی ۶ مقام ارشد این رژیم را به اتهام فساد و دریافت رشوه در خصوص پرونده خرید چند زیر دریایی از آلمان بازداشت کرد.