لطفا کمی صبر کنید

تهدید ایالت‌های آمریکا برای شکایت از ترامپ در صورت لغو "داکا"

حداقل ۲ ایالت آمریکا تهدید کردند که اگر ترامپ تصمیم بگیرد "برنامه تعویق اقدام برای ورود کودکان مهاجر" را لغو کند، از وی شکایت خواهند کرد.