لطفا کمی صبر کنید

سازمان همکاری اسلامی خشونت علیه مسلمانان روهینگیا را محکوم کرد

سازمان همکاری اسلامی با صدو ر بیانیه ای اقدامات دولت و ارتش میانمار در کشتار مسلمانان روهینگیا و خشونت علیه آنان را به شدت محکوم کرد.