لطفا کمی صبر کنید

اردوغان رویکرد آلمان در برابر کشورش را "نازیسمی" دانست

رئیس جمهور ترکیه اظهارات مسئولان آلمانی درباره کشورش را رویکرد نازیسمی توصیف کرد.