لطفا کمی صبر کنید

سکوت حکام عرب در قبال «مسجد الأقصی» نشانگر همراهی آنها با صهیونیست‌هاست

«فواد کاظم المقدادی» معتقد است اقدامات صهیونیست ها علیه مسجد الأقصی، جنایتی علیه قداست این مکان شریف است و نباید از حکام عربی انتظار کمک به فلسطین و مبارزه با اسرائیل را داشت.