لطفا کمی صبر کنید

از روند اوضاع در غزه نگرانیم

سخنگوی نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه نسبت به اوضاع ناآرام غزه ابراز نگرانی کرد.