لطفا کمی صبر کنید

نمایشگاه هوایی روسیه تحت تاثیر نابغه ده ساله ایرانی

حضور نابغه نوجوان ایرانی در نمایشگاه هوا و فضای روسیه در شبکه های اجتماعی خبرساز شد.