لطفا کمی صبر کنید

اعلام وضع فوق‌العاده در ایتالیا در پی بروز خشکسالی

بنابر اعلام منابع خبری، در چندین منطقه ایتالیا به علت خشکسالی وضع فوق‌العاده اعلام شد.