لطفا کمی صبر کنید

«قرارداد قرن» باکو و «بی‌پی» در سایه سکوت همسایگان خزر!

برداشت نامشروع از منابع نفت و گاز خزر به همان اندازه ناپذیرفتنی و خطرناک است که استقرار نظامیان و جاسوسان رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان به بهانه‌های مختلف، فاقد مبنای عقلی و حقوقی است.