لطفا کمی صبر کنید

ادعای اسرائیل: آژانس اطلاعاتی از سایتهای مشکوک ایران دریافت کرده است

مقامات اسرائیلی مدعی شدند که آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعاتی از سایتهای به گفته آنها مشکوک ایران دریافت کرده است.