لطفا کمی صبر کنید

سازمان ملل: تعداد گرسنگان جهان پس از یک دهه کاهش بار دیگر افزایش یافت

جدیدترین گزارش سازمان ملل درباره امنیت غذایی و تغذیه در جهان حاکی از این است که نرخ گرسنگی پس از یک دهه کاهش بار دیگر روند صعودی طی کرده و در سال ۲۰۱۶ در حدود ۸۱۵ میلیون نفر، معادل ۱۱ درصد جمعیت جهان، دچار گرسنگی و سوءتغذیه بوده‌اند.