لطفا کمی صبر کنید

همه‌پرسی جدایی کردستان و دو فرضیه‌ای که تقویت می‌شوند

با در نظر گرفتن شرایط فعلی منطقه کردستان عراق و وضعیت خاورمیانه از یک سو، موافقت رژیم صهیونیستی با رفراندوم، درخواست آمریکا برای تعویق آن و با توجه به مخالفت‌های ایران، ترکیه، سوریه، مصر، روسیه و آلمان، وجود دو فرضیه تقویت می‌‌شود.