لطفا کمی صبر کنید

همه پرسی کردستان تمرکز برای شکست داعش را منحرف می کند

آنتونیو گوترش هشدار داد همه پرسی جدایی منطقه کردستان عراق باعث کاستن از ضرورت شکست گروه داعش و بازسازی مناطق بازپس گرفته شده از این گروه در خواهد شد.