لطفا کمی صبر کنید

ترکیه 80 خودروی نظامی و تانک در مرز سوریه مستقر کرد

ارتش ترکیه 80 خودروی نظامی و تانک به مرز سوریه در استان حتای ارسال کرد.