لطفا کمی صبر کنید

فرصتی برای تشدید فشارها به میانمار

همزمان با افزایش تنفر جهانی از جنایات دولت میانمار و جدی‌تر شدن موضوع نسل‌کشی و پاکسازی شدن مسلمانان روهینگیا، در روزهای اخیر بحث ارجاع موضوع به دیوان کیفری بین‌المللی پررنگ‌تر شده است.