لطفا کمی صبر کنید

دبیرکل سازمان ملل متحد: همه پرسی کردستان تمرکز برای شکست داعش را منحرف می کند

آنتونیو گوترش هشدار داد همه پرسی جدایی منطقه کردستان عراق باعث کاستن از ضرورت شکست گروه داعش و بازسازی مناطق بازپس گرفته شده از این گروه در خواهد شد.