لطفا کمی صبر کنید

العالم: کردستان عراق در همه پرسی بازنگری کرد

کمیته عالی همه پرسی در منطقه کردستان عراق، طرح جایگزین همه پرسی را که از سوی آمریکا، انگلیس و سازمان ملل ارائه شد، بررسی و اعلام کرد هیئت کردی بلندپایه ای به بغداد سفر خواهد کرد.