لطفا کمی صبر کنید

در حملات انتحاری در شمال شرقی نیجریه 15 نفر کشته شدند