لطفا کمی صبر کنید

بروجردی: ترامپ مظهر ولنگاری سیاسی در دنیاست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمریکا را نماد تروریسم دولتی و گسترش خشونت در جهان و ترامپ را مظهر ولنگاری در عرصه هنجارهای سیاسی حاکم بر دنیا خواند.