لطفا کمی صبر کنید

وزیر خارجه اسبق آمریکا: کره شمالی خواهان گرفتن امتیاز از آمریکاست

مادلین آلبرایت، وزیر خارجه اسبق آمریکا، گفت کره شمالی خواهان امتیاز گرفتن متقابل از آمریکا است.