لطفا کمی صبر کنید

بزرگترین اتحادیه تجاری انگلیس اعطای جایزه آنگ سان سوچی را تعلیق کرد

یکی از بزرگترین اتحادیه‌های تجاری انگلیس جایزه و عضویت افتخاری رهبر دوفاکتوی میانمار را به خاطر نحوه رویارویی با بحران مسلمانان روهینجایی به حالت تعلیق درآورد.