لطفا کمی صبر کنید

امیرعبداللهیان: همه‌پرسی کردستان عراق علیه عراق است

دستیار ویژه رئیس مجلاربیس در امور بین‌الملل برگزاری همه پرسی در کردستان عراق را محاسبه غلط و علیه عراق توصیف کرد.