لطفا کمی صبر کنید

مشاورسابق نماینده آمریکا:راهبرد ترامپ واداشتن ایران به خروج ازتوافقنامه هسته‌ای است