لطفا کمی صبر کنید

بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در ایران ساخته می شود

شرکت کورکس انگلیس با حدود هشتصد میلیون دلار سرمایه گذاری، نیروگاه ششصد مگاواتی در ایران می سازد.