لطفا کمی صبر کنید

شکایت دادستان کالیفرنیا از ترامپ

دادستان کالیفرنیا علیه تصمیم ترامپ برای ساخت دیوار در مرز مکزیک شکایت کرد.