لطفا کمی صبر کنید

دیدار با ظریف مفید بود

وزیر امور خارجه آمریکا گفت وگو با همتای ایرانی خود را «مفید» و «ملموس» توصیف کرد.